21 april 2014 Sitemap | Links
Berend Botje in Zuidlaren

Wie is Berend Botje?

Waarschijnlijk wordt verwezen naar de enige zeeheld die de provincie Drenthe heeft voortgebracht, de edelman Lodewijk Van Heiden tot Laarwoud (1773-1850). Lodewijk is geboren in Zuidlaren, bood zijn diensten aan aan de tsaar van Rusland. In Sint Petersburg staat een monument van deze man. In 1832 werd hij als held Zuidlaren binnengehaald, vertrok daarna uit Zuidlaren en kwam nooit weer terug.

Berend Botje zou een boertje zijn uit Borger, die lang geleden met zijn scheepje over de Hunze naar Zuidlaren voer. Hij kwam op de Zuidlaardermarkt terecht en ging nooit weerom.

Berend Drenth, met bijnaam Berend Botje, is een rijke reder uit Groningen, die zijn wrakke schepen de Oostzee opstuurde om later, als de schepen waren vergaan, het verzekeringsgeld op te strijken. Niet Berend Drenth, maar de bemanning kwam nooit weerom.

Berend Botje kan ook het wad zijn opgegaan om als visser "bot" te vangen.

Wie weet wat de echte versie is, mag het zeggen.

Beeldhouwer : Dhr. Pot
Locatie : Stationsweg
Onthuld : 1 juli 1967 door Dr. K. van Dijk, voorzitter van het Drents Genootschap en de Culturele Raad